KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI Sp. z o.o. Biuro rachunkowe - Gliwice

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

 
 

Biuro Rachunkowe „Księgowość i Podatki” zaprasza do współpracy.

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • Usługowe prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

 • Nadzór księgowy i bieżące doradztwo księgowe

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych

 • Outsourcing księgowy - prowadzenie księgowości w siedzibie klienta na jego systemie finansowo-księgowym,

 • Zastępstwa Głównych Księgowych

 • Sporządzenie dokumentu jakim jest polityka rachunkowości

 • Przygotowanie zakładowego planu kont

 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


KADRY i PŁACE

 • Obsługa Kadr, Płac oraz ZUS

 • Prowadzenie administracji personalnej pracowników

 • Sporządzanie umów o prace i umów cywilnoprawnych

 • Naliczanie wynagrodzeń

 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS

 • Monitoring badań lekarskich i szkoleń BHP

 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Sporządzanie deklaracji PIT

 • Reprezentowanie podatnika przed takimi organami jak ZUS, PIP, GUS


KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów wraz z rozliczeniem ZUS właścicieli

 • Ewidencja przychodów i wydatków, naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych wyposażenia

 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli,

 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Ryczałt ewidencjonowany  - bieżące ewidencjonowanie przychodów

 • Sporządzanie ewidencji zakupów  i sprzedaży VAT,

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego